ចំនួនអ្នកកើតកូរូណាតាមបណ្តារដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច

May 6, 2020 | By Sokharath Koy

ចំនួនករណីនៃជំងឺកូវីត-19​ នៅតែបន្តកើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច។ ររហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជំងឺ ៨០% ដែលមានរោគសញ្ញាស្រាលដូចជាគ្រុនក្តៅ​ និងរលាកសួត​ ហើយភាគច្រើនអ្នកជំងឺទាំងនេះគឺតម្រូវអោយមានការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យតិចតួចបំផុត តែសម្រាប់ មនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានជម្ងឺដូចជា​ ទឹកនោមផ្អែម​ ឬបញ្ហាបេះដូង​ និងសួតគឺងាយរងគ្រោះបំផុត។​ អត្រានៃការស្លាប់របស់ប្រទេសចិនដោយសារមេរោគកូរូណាភាគច្រើន​ គឺអ្នកដែលមានអាយុ​ 80ឆ្នាំឡើង​ មានករណីជាង​ 72,000 ករណីគឺស្មើនឹង 14,8%បើតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិច។​

ករណីនៃជំងឺកូវីត-19​នៅសហរដ្ឋអាមេរិចមានច្រើនបំផុតនៅក្រុង​ ញូយ៉ក​មានប្រហែល 32 ម៉ឺននាក់​៕​ ញ៉ូ​ ជេស៊ី​ ឈរលំដាប់ទី 2 បន្ទាប់ពីញូយ៉ក​ ដែលមានចំនួននាក់កើត​ជាង​ 13 ម៉ឺននាក់​ ហើយរដ្ឋម៉ាសាជូសេតនៅលំដាប់ទី3 មានចំនួនអ្នកកើត​ជាង​ 7 ម៉ឺននាក់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងចំនួនអ្នកកើតជំងឺកូរូណាតាមរដ្ឋនីមួយៗពីច្រើនមកតិច​ ហើយជាពត៌​មានចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា៕

ឈ្មោះរដ្ឋ

ចំនួនអ្នកកើត

ចំនួនអ្នកស្លាប់

New York

321,192

25,124

New Jersey

130,593

8,244

Massachusetts

70,271

4,212

Illinois

65,889

2,834

California

58,685

2,388

Pennsylvania

53,864

3,179

Michigan

44,451

4,183

Florida

37,439

1,471

Texas

33,912

925

Connecticut

30,621

2,633

Georgia

30,420

1,298

Louisiana

29,996

2,115

Maryland

27,117

1,390

Indiana

21,033

1,211

Ohio

20,969

1,135

Virginia

20,257

713

Colorado

17,367

903

Washington

15,594

862

Tennessee

13,690

226

North Carolina

12,529

473

Iowa

10,111

207

Rhode Island

9,933

355

Arizona

9,305

395

Missouri

9,200

409

Wisconsin

8,566

353

Alabama

8,437

315

Mississippi

8,207

342

Minnesota

7,851

455

South Carolina

6,841

296

Nebraska

6,371

78

Kentucky

5,822

275

Nevada

5,660

276

Kansas

5,648

161

Utah

5,449

56

Delaware

5,371

187

District of Columbia

5,322

264

New Mexico

4,138

162

Oklahoma

4,127

247

Arkansas

3,525

83

Oregon

2,839

113

South Dakota

2,721

24

New Hampshire

2,636

92

Idaho

2,127

65

Puerto Rico

1,968

99

North Dakota

1,266

25

West Virginia

1,242

50

Maine

1,226

61

Vermont

907

52

Hawaii

625

17

Wyoming

604

7

Montana

456

16

Alaska

371

9

Guam

145

5

Virgin Islands

66

4

ជំណែកក្រុងឡូវែលវីញចំនួនសរុបអ្នកកើតជំងឺសរុបម 1,746 ករណីដោយនៅក្នុងនោះអ្នកជំងឺដែលសម្រាកនៅមន្ទីពេទ្យមានចំនួន 91​ នាក់ និងចំនួនអ្នកស្លាប់ 67 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែឧសភានេះ។ សង្កាត់ដែលចំនួនអ្នកកើតជំងឺកូវ៉ីតច្រើនជាងគេគឺ Centralville ដែលមាន​ចំនួន 359 នាក់។​ បន្ទាប់មកគឺ Pawtucketville និង Hightland ដែលមានចំនួននាក់កើត 290 នាក់ និង257 នាក់រៀងៗគ្នា។​ ភាគច្រើនបំផុតនៃ

អ្នកកើតជំងឺនេះ គឺមានអាយុចាប់ពី 30 ទៅ 40 ឆ្នាំ​។ ហើយចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី6 ខែឧសភាទៅ របាំងមុខ រឺម៉ាសបាំងមុខ នឹងតម្រូវឲ្យពាក់នៅតាមទីសាធារណៈនានាក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត។ ក្រណាត់ធម្មតាដូចជាក្រមា រឺកន្សេង ក៍ត្រូវបានអនុញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់បិតបាំងមុខនៅពេលធ្វើដំណោះរនៅទីសាធារណៈ។

ទិន្នន័យចំនួនអ្នកកើតនៅក្រុងឡូវែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា

ឈ្មោះសង្កាត់

ចំនួនាក់កើត

Centralville

359

Pawtuckertville

290

Highland

257

Acre

147

Lower Highlands

128

Back Central

115

Sacred Heart

101

Downtwon

96

Belvidere

79

Uknown

66

Lower Belvidere

56

South Lowell

52