ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ ការបង់ប្រាក់រួមគ្នា $0 សម្រាប់សមាជិក ConnectorCare ដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ

Boston [បូស្តុន] – អ្នកដែលត្រូវការការធានារ៉ាប់រងសុខភាព អាចទទួលបានការរ៉ាប់រងជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់រួមគ្នាចំនួន $0 សម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួន ខណៈពេលទទួលបានជំនួយក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងរបស់ពួកគេតាមរយៈ Massachusetts Health Connector

ការចុះឈ្មោះបើកដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ នឹងថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រង។ Health Connector គឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអ្នករស់នៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត អាចទទួលបានជំនួយក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង ហើយគម្រោង Health Connector ទាំងអស់ស្របតាមស្តង់ដាររដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ដោយផ្តល់នូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលភ្ជាប់មកជាមួយនូវការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និងតម្លៃសមរម្យ។ អ្នករស់នៅពេញវ័យក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត តម្រូវឱ្យមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការធានារ៉ាប់រងនៅនៅលើគេហទំព័រ www.MAhealthconnector.org

លោក Louis Gutierrez នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Massachusetts Health Connector បានមានប្រសាសន៍ថា “រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត នាំមុខគេក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព ដោយមានជាង ៩៧ ភាគរយនៃប្រជាជនប្រហែល ៧ លាននាក់ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ ហើយយើងចង់ឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំង”។ “ដោយមានជំនួយច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ រួមទាំងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរាប់ពាន់ដុល្លារសម្រាប់បុព្វលាភរ៉ាប់រងក្នុងមួយឆ្នាំ ការឈានទៅដល់ឆ្នាំ 2023 ជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាព គឺជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។”

ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ គឺជាការបង់ប្រាក់រួមគ្នាចំនួន $0 សម្រាប់សមាជិក ConnectorCare សម្រាប់ថ្នាំសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺហឺត ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង និងជំងឺលើសឈាម។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំ និងកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ អ្នកនិយាយភាសា         អេស្ប៉ាញ ជនជាតិដើមអាមេរិកាំង និងសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយលក្ខខណ្ឌសុខភាពទាំងនេះ។ ថ្មីផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ គឺជាការកែលម្អការធានារ៉ាប់រង និងការចែករំលែកការចំណាយសម្រាប់សមាជិក ConnectorCare ដែលទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជំងឺក្រៅ និងបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនអំឡុងពេលការទៅជួបការិយាល័យថែទាំបឋម។

ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ផងដែរ សមាជិក Health Connector អាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗដែលបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតសហព័ន្ធធ្វើឱ្យការថែទាំសុខភាពកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យ។ ជាលើកដំបូង មនុស្សមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងការរ៉ាប់រងផែនការគ្រួសារ ដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ប្រហែលជារកឃើញប្តីឬប្រពន្ធ និងកូនៗរបស់ពួកគេ អាចស្វែងរកការរ៉ាប់រងដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងមុនតាមរយៈ Health Connector

ដូចគ្នានេះផងដែរ ឥណទានពន្ធបុព្វលាភរបស់សហព័ន្ធកាត់បន្ថយការចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈផែនការសង្គ្រោះរបស់អាមេរិកឥឡូវនេះត្រូវបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ដោយផ្តល់នូវជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកើនឡើងខ្លាំងក្នុងការបង់ថ្លៃបុព្វលាភ។ នេះមានន័យថា អ្នករស់នៅបូស្តុន អាចសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់ ៣៦០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលើបុព្វលាភតាមរយៈឥណទានពន្ធ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចុះបុព្វលាភប្រចាំខែ។ អ្នកស្រុក Edgartown នៅ Martha’s Vineyard អាចសន្សំបានជិត ៨៥០០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ អ្នកនៅ Fitchburg អាចសន្សំបាន ៤៤០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយអ្នកនៅ Pittsfield អាចសន្សំបាន ៥៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

ប្រជាជនអាចទទួលបានការប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ការចំណាយលើគម្រោងសុខភាពក្នុងរយៈពេល នាទី ឬតិចជាងនេះ ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Health Connector ដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ប៉ាន់ស្មាន។

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​មួយ​ទល់​មួយ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​រ៉ាប់រង មាន​វិធី​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ជំនួយ។ មានអង្គការ Navigator ចំនួន ១៩ នៅក្នុងទីតាំងជាង ៣០ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សឲ្យមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីជួយបំពេញពាក្យសុំ និងជ្រើសរើសផែនការមួយ។ អ្នក Navigator ក្នុងតំបន់អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ Health Connector។ អ្នកដែលមានចម្ងល់ ឬត្រូវការជំនួយអាចសាកល្បងសេវាកម្មជជែកតាមអ៊ីនធឺណិតថ្មីរបស់ Health Connector ឬហៅទូរសព្ទទៅផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមលេខ 888-MA-ENROLL ប្រសិនបើពួកគេត្រូវការជំនួយបន្ថែម។