ព័ត៌មានខ្លី បេក្ខជនចៅហ្វាយក្រុងឡូវែលឆ្នាំ២០១៧

ឆ្នាំនេះនរណាខ្លះឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូវែល នៅមុនឱកាសអនុញ្ញាត្តិឱ្យ ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូវែល សម្រាប់អាណត្តិ២០១៨១៩ ផ្លូវការ ខ្មែរប៉ុស្តស..អា. បានទទួលដំណឹងថាៈ មានអ្នកនឹងឈរឈ្មោះខ្មែរអាមេរីកាំង៣នាក់ បានសម្រេច ចិត្តរួចហើយ

លោក វាស្នា នួន អតីតសមាជិកក្រុម ប្រឹក្សាក្រុងឡូវែល

 

 

 

 

 

 

 

 

លោក រដ្ឋា យ៉ែម ពាណិជ្ជករអចលនវត្ថុ

 

 

 

 

 

 

 

 

លោក ប៉ាន់ សូ សាស្ត្រាចារ្យមធ្យមសិក្សា

 

 

 

 

 

 

 

 

គួររំលឹកថា សាលាក្រុងឡូវែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា៩រូប តែពុំមានខ្មែរអាមេរីកាំង ណាម្នាក់ជាប់ឈ្មោះនាអាណត្តិមុនៗនេះទេ ៕