សហរដ្ឋអាមេរិក-ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនិងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែដឹង!

ចំពោះលិខិតឆ្លងដែន​ ទូទៅគឺមានពណ៌ខុសគ្នាដូចជា​​​​​​​​​​​​​​៖ ពណ៌ក្រហម, បៃតង, និងខ្មៅ ជាដើម។​ ដោយមានលក្ខ័ណខ្លះៗនៅខាងក្រោយពណ៌ ដូចជា ប្រវត្តិសាស្រ្ត, នយោបាយ និង សាសនា​។ អី្វផ្សេងទៀត?​​ វាអាចដូចទៅនិង ទង់ជាតិ​ រឺជំនឿរ ផ្សេងៗ។​ពេលវេលា

កែតំរូវ៖ នៅលើទំរង់លិខិតឆ្លងដែនថ្មីដែលចាប់ផ្តើមពាក់វែនតាលើរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែន តំរូវអោយអ្នកធ្វើដំណើរមានការដាក់ស្នើសុំឡើងវិញ​ និង បងប្រាក់សេវាលើទំរង់ឯកសារធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសាជាថ្មីម្តងទៀត។ ដោយយោងតាមក្រសួងការបរទេស​ រូបថតអាចផ្ញើរឡើងវិញបានដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃសេវាម្តងទៀតនោះទេ។​

untitled-1-copy-copy

កាផ្លាស់ប្តូរលិខិតឆ្លងដែនដែលកំពុងនិងមកដល់ ហើយប្រសិនបើអ្នកមានគំរោងធ្វើដំណើរនាពេលអនាគត​ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងចំណោម ជនជាតិអាមេរិកចំនួន ៤៩លាននាក់ ដែលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវផុតកំណត់ក្នុងកំឡុងពេល ២ ទៅ ៣ ឆ្នាំខាងមុខនេះ អ្នកត្រូវតែដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរលិ​ខិតឆ្លងថ្មីដែលនិងមកដល់ឆាប់ៗ។

រយៈពេលនេះហាក់ដូចមានភាពងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការទទួលយក រឺ ផ្លាស់ប្តូលិខិតឆ្លងដែនថ្មីក្នុងករណីបើនាក់មានគំរោងធ្វើដំណើរកំសាន្ត នាៗ ក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថា ពួកគេទទួលបានសាររាយការណ៏យ៉ាងច្រើនអំពីលិខិតឆ្លងដែន។(យ៉ាងច្រើនក្នុងមួយនាទី) លើសពីនេះទៀតលិខិតឆ្លងដែនកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង។ នេះគឺជាអ្វីដែលគួរតែយល់ដឹងទាំងពីរចំនុចអំពី ការពន្យាពេលលិខិតឆ្លងដែន និង ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតឆ្លងដែនក្នុងកំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។

អ្នកគួរតែធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញឥឡូវនេះ

 

មួយទសវត្សរ៍កន្លងមក, ដុំសំខាន់​នៃច្បាប់ធ្វើដំណើរដែលបង្កើតឡើងដោយលិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានតម្រូវកាចាំបាច់យ៉ាងច្រើន។ ក្រសួងការបរទេសបានឃើញ” ការកើនឡើងដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមក” នៅក្នុងទំរង់ច្បាប់នាឆ្នាំ2007 ដែលអនុម័តថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូរ ដោយមន្រ្តីរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនដែលមានតម្រូវការក្នុងការធ្វើដំណើទៅមក ពី ប្រទេសកាណាដា, មិកសិកកូ, និង ប្រទេសខារ៉ាបៀន។ អ្នកធើ្វដំណើររាប់លាននាក់បានកាន់លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ ហើយឥឡូវនេះលិខិឆ្លងដែនរបស់ពួកគេគឺដល់ពេលផុតកំណត់។ វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលនិង សន្តិសុខ ក្នុងកាប្រមូលយកអ្នកដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនទាំងនោះ ដែលត្រូវការធ្វើឡើងវិញសាជាថ្មី ដែលមានន័យថាទំរង់លិខិតឆ្លងដែនទាំងនោះ និងមានសន្ទុះកើនឡើងជាខ្លាំងម្តងទៀត។

មានកាបារម្មណ៍អំពីពេលវេលារងចាំហើយរឺនៅ? ការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញត្រូវចំណាយពេល៦សប្តាហ៍រួចមកហើយ និងមានការស្នើរសុំអនុគ្រោះចំពោះគោលដៅជាច្រើន ដើម្បីអោយលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព១ខែបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។ កត្តាមួយដែលពុំបានដឹងពីកាពន្យាពេល អ្នកប្រហែលជាអាចមានពេលវាលាតិចជាងអ្វីដែលអ្នកបានគិត។

 

 

Leave a Reply