Category Archives: English

ក្រុងឡូវែលបើកការធ្វើតេស្ត៍ជំងឺ COVID -19​ ជាសាធារណៈ

ដោយ សុខារ័ត្ន កូយ ឡូវែល, ម៉ាសាជូសេត​- ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងបន្ធូបន្ថាយការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID -19 សាលាក្រុងឡូវែល សហការជាមួយនឹងថ្នាក់រដ្ឋ​ និងក្រុមហ៊ុន​ឱសថស្ថាន​ CVS Health ព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាសុភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀត បានចាប់ផ្តើមដំណើរការធ្វើតេស្ត៍ជំងឺ COVID -19 កាលពីថ្ងែទី7 ខែមេសានេះ ដោយមិនគិតថ្លៃ​នៅទីតាំងចំណតរយន្ត Showcase Cinemas Parking lot ស្ថិតនៅផ្លូវ 32 Reiss Ave។ បើតាមឲ្យដឹងពីសាលាក្រុង ការរៀបចំការធ្វើតេស្ត៍ដឹងលទ្ធផលផ្លាមៗនេះ អាចទទួលពលរដ្ឋរហូតដល់ 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ

Fast Facts about Corona Virus (Covid-19) and Notes from Khmer Post USA Publisher

Lowell, Massachusetts 3/26/2020–As we are all trying to adjust to the effects of the Corona Virus, I would like to wish you and your families good health and safety. I want to

Understanding Deportation in California and Massachusetts

Please welcome our new guest column contributor attorney Louis S. Haskell. Attorney Haskell has been practicing law since 1987 specializing in immigration, accidents, and taxes. Attorney Haskell has worked with several clients

Interview with National Bestseller Author & Screenwriter Loung Ung of First They Killed My Father: a daughter cambodia remembers

By Soben Pin On Monday, November 18, 2019 the critically acclaimed author and screenwriter Loung Ung came to speak at the Boston’s University. Her national bestselling memoir “First They Killed My Father”

Little Women Day

by Soben Pin Boston — Mayor Marty Wash has declared December 18 will be the “Little Women Day” because of the recent film has shot several locations in Boston. The book was

Employment opportunities at Lowell Regional Transit Authority: Here’s how to become a bus driver

By Soben Pin There are easy steps as 1, 2, 3, to get your CDL-B license then you’ll work for Lowell Regional Transit Authority which headquarter locates at 100 Hale St. Lowell,

Cranston Portuguese Club to pay the Cambodian people for Discrimination

Cranston, RI  — A joint investigation by the office of Rhode Island Commission for Human Rights (RICHR) and the Department of Justice brought charges against Cranston Portuguese club at 20 Second Avenue

HEALTH CONNECTOR CAMPAIGNS ON GETTING LOWELL RESIDENTS COVERED WITH HEALTH INSURANCE

LOWELL– Open enrollment has officially kicked off and now the residents of Massachusetts can start enrolling in new plans. During Open Enrollment, which runs from Nov. 1 through Jan. 23, anyone can apply for coverage through MAhealthconnector.org

Boston University Hosts Loung Ung for Third Elie Wiesel Memorial Lecture

Boston University’s Elie Wiesel Center for Jewish Studies will be hosting a Cambodian American author and screenwriter Loung Ung on Monday, November 18th, 2019 as part of its memorial lecture series.  Ung’s bestselling memoir, First

Milestone in American History: Two Cambodian Americans Elected To Lowell City Council

By Soben Pin On Tuesday, November 5, 2019, Lowell residents elected Vesna Nuon and Sokhary Chau to the city council, making it the first time in Lowell and anywhere else in the

MRT Presents Cambodian Rock Band

A Play By Lauren Yee a co-production with Victory Gardens Theatre in Chicago and City Theatre in Pittsburgh By KhmerPost USA LOWELL, MA – Merrimack Repertory Theatre (MRT) will presents the East

Cambodian American Filmmaker to Screen New Documentary at MCC

Middlesex Community College will host Cambodian American filmmaker Kalyanee Mam for a screening of her documentary, “Lost World,” on Saturday, November 2, from 6:30 to 7:30 p.m. at the Richard & Nancy

Vesna Nuon topped the ticket in Lowell City Council preliminary election

Lowell, MA — Vesna Nuon topped the ticket in Lowell City Council prelmimarny election on Tuesday, September 24. “I’d like to thank you our brothers and sisters for coming out to vote

2019 LOWELL KINETIC SCULPTURE RACE IS SET FOR SATURDAY, SEPT 21

Lowell, MA — Lowell’s Kinetic Sculpture Race — is an all day day-long free event and one of the “must see” events in Lowell. It is the 4th Annual that attracts thousands

Lowell Pollard Memorial Library Offers Discount Passes to Museums and Parks

Lowell Pollard Memorial Library offers discount passes to museums and parks in Lowell and Boston area. From the lowelllibrary.org, KhmerPost USA learned the discounts can be as much as $15 off from

DIY Lowell asks Lowell to Vote on 60 Ideas Submitted by the Community:Vote ends September 9, Winners Launched at Community Idea Summit on September 26

Lowell, MA– Do-it-Yourself Lowell (DIY Lowell) is collecting votes for their fourth annual Community Idea Summit through an on-line portal at diylowell.org. The group has previously helped community members create popular projects

33rd Annual Lowell Folk Festival is Set for Friday July 26-28, 2019

Lowell Folk Festival will hold its 33rd Annual celebration on July 26-28, a 3 days of festivities of music, dance, food, crafts, and artisans. Lowell downtown will be closing off several streets

SEE YOU YESTERDAY – US Premiere in Boston

By KhmerPost USA Staff Boston, MA – ArtsEmerson is welcoming See You Yesterday, a moving performance by Global Arts Corps which explores the painful history of the Khmer Rouge genocide in Cambodia.

Learn How To Weave During Lowell Kids Week

Lowell Kids Week is an annual festival of free family fun that takes place during February 18 -24 school vacation week. The week features dozens of free activities for children and families

Robert Garcia Became Long Beach’s First Sitting Mayor To Visit Cambodia

Long Beach, CA – Mayor Robert Garcia and representatives of Long Beach Port Authority recently went on a 10-days business and investment trip to Asia. They visited Singapore, Cambodia, and Vietnam. In

40th Year Anniversary: Remembering The Fall Of Khmer Rouge Regime January 7, 1979

Stepping into 2019, I like to remind our readers of some important benchmark in Cambodian history. It is a year for all the Cambodian people around the world to pause and observe

A Review of Miss Bennet: Christmas at Pemberley, A Play at the Merrimack Repertory Theatre

This holiday season, I would like to applaud the Merrimack Repertory Theater its current play, Miss Bennet: Christmas at Pemberley which is an adaptation of Jane Austen’s Pride and Prejudice. Set in

 HEALTH CENTER WINS ASIAN HERITAGE AWARD

 The Lowell Community Health Center will be honored at a gala commemorating Asian Pacific American Heritage Month in Lowell on May 18. Center CEO Susan Levine will accept the award at the special event

Knyum Wins Applause at MRT

“I been given such a warm welcome in Lowell!” said Vichet Chum, the writer and actor of “Knyum,” the world premiere play currently performed at the Merrimack Repertory Theatre. “I was aware

“First They Killed My Father” – A Film about the Cambodian Genocide is to Preview on Dec. 9 at Lowell High

By KhmerPost USA “First They Killed My Father” (FTKMF) the Original Netflix movie based on the renown memoirs of Loung Ung, co-directed and produced by actress Angelina Jolie and Rithy Panh to