សភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១   រដ្ឋាភិបាលហ៊ុន សែន…

វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី - សប្តាហ៍មុន សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភា លេខ ៤៦៨៦…

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួន ឥឡូវនេះប្រកួតប្រជែងជាក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឡូវែល

ទី ជុំ បានមកទីក្រុងឡូវែល រដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនៅឆ្នាំ១៩៩០ ក្នុងនាមជាកុមារជនភៀសខ្លួន។…

បណ្ឌិតសុវណ្ណ ទុន មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរ និងព្រះពុទ្ធសាសនានៅ   រដ្ឋ Maryland សង្កាត់ Columbia និងសង្កាត់…

ទីក្រុង Silver Spring, MD - ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ - ហ៊ុំព័ទ្ធដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុវណ្ណ ទុន…

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីរបស់ទីក្រុងឡូវែលចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំនេះ

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឡូវែល បានផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំនេះ ដោយសារលទ្ធផលនៃបណ្តឹងទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោត របស់ក្រុមសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរ…

ទីក្រុងឡូវ៉ែល…

សាលាក្រុងឡូវែល បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធជាកិត្តិយសមួយជូនដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងកំឡុងពេលនៃជំងឺកូវីដ-១៩…